• Tzw. media publiczne nigdy nie będą naprawdę publiczne, bo politycy nie zrezygnują z wpływu na nie
  • Budżet TVP jest dziś większy od budżetu ministerstwa kultury
  • Nikt nie wie, czym naprawdę jest misja mediów publicznych, ale wykorzystuje się ową mityczną „misję” do usprawiedliwiania istnienia obecnego systemu
  • Likwidacja TVP Info nie wystarczy. Należy zlikwidować całą TVP i sprzedać ją prywatnym firmom, najlepiej zagranicznym, bo te opierają się naciskom rodzimych polityków
  • Budżet państwa powinien finansować produkcje misyjne na podstawie przetargów

Za sprawą kampanii Rafała Trzaskowskiego i skandalu wokół cenzury w Polskim Radio wrócił temat publicznych mediów. Kandydat na prezydenta postuluje likwidację TVP Info wraz z programami informacyjnymi TVP: „Bez TVP Info, bez Wiadomości, bez publicystyki politycznej, bez tego wszystkiego, co dzisiaj zatruwa nasze życie publiczne”.

To słuszny postulat, lecz zatrzymuje się w pół drogi. Media państwowe należy w sprzedać w całości. Politycy nie powinni mieć do dyspozycji narzędzi propagandy. Media publiczne zawsze, w mniejszym lub większym stopniu, stawały się łupem zwycięzców w politycznej walce. Dzisiaj sięgnęły dna stając się narzędziem nachalnej propagandy, socjotechniki, manipulacji i szczucia na przeciwników władzy.

Trzeba porzucić sen o polskim BBC. Nigdy takich mediów w Polsce nie było i nigdy nie będzie. Trzeba zmienić sposób myślenia o misji publicznej jakiej mają służyć. Dzisiaj są narzędziem w budowaniu dyktatury.

Propaganda

Polityka jest najważniejszą, lecz nie jedyną przyczyną, dla której państwo nie powinno być właścicielem mediów. Politycy są uzależnieni od mediów jak narkomani od narkotyków.

Po zwycięstwie prawicy problem, który istniał zawsze, zamienił się w patologię. Świetnie to było widać w ostatniej kampanii wyborczej. W jej szczycie (dane za marzec) na antenie wszystkich kanałów TVP królował niepodzielnie kandydat władzy. Andrzej Duda był obecny ponad 9 godz. Jego najpoważniejsza konkurentka Małgorzata Kidawa-Błońska przez 49 min, Kosiniak-Kamysz przez 22 min, Biedroń przez 7 min, Hołownia przez 7 min, a Bosak jedynie przez 4 min (za portalem Wirtualne Media). Razem kontrkandydaci urzędującego prezydenta dostali sześć razy mniej uwagi TVP niż on. Paradoks polega na tym, że powinni się z tego powodu cieszyć, bo przekaz im poświęcony był w całości negatywny.

W tym samym miesiącu politycy koalicji rządowej (rząd, KPRM, Kancelaria Prezydenta, PiS, Solidarna Polska i Porozumienie) gościli na antenie telewizji publicznej przez 72 godz., podczas gdy przedstawiciele opozycji (wszystkich partii od KO po Konfederację) przez 19 godz. I jak poprzednio – to dla opozycji dobra wiadomość, bo przekaz telewizji kontrolowanej przez PiS jest jednoznaczny: złośliwa lub bezradna opozycja przeszkadza jak może Polsce się rozwijać, pod mądrymi i skutecznymi rządami Zjednoczonej Prawicy.

„Paski grozy” TVP, np. „Polski sukces gospodarczy drażni Niemców”, „Wyborcze gry opozycji zagrażają Polakom”, są szczytem manipulacji. Język nachalnej propagandy jest wszechobecny.

Zagrożenie

Rządowe media są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla polskiej demokracji. Jeśli projekt pełzającego zamachu stanu Jarosława Kaczyńskiego upadnie, będziemy mieli szansę zastanowić się jak na przyszłość strzec wolności i demokracji w Polsce. Kwestia propagandy będzie, obok praworządności i niezależności sądów oraz prokuratury, jedną z najważniejszych.

To właśnie propaganda mediów kontrolowanych przez PiS ma zapewnić tej partii zwycięstwo w kolejnych wyborach. Media publiczne z niezależnego recenzenta stały się narzędziem kreowania pożądanej wizji rzeczywistości. Wizji bardzo przychylnej dla władzy i bardzo krytycznej wobec opozycji. Niestety doświadczenia dyktatury Jarosława Kaczyńskiego skłaniają do wniosku, że nie istnieje skuteczny prawny mechanizm ochrony niezależności mediów publicznych przed zdeterminowanymi politykami. Każdą ustawę można przegłosować, a konstytucję podeptać lub obejść.

Zniszczenie niezależności mediów publicznych, wymiana władz, czystki wśród dziennikarzy i totalne podporządkowanie partyjnym zamówieniom, to była kwestia stosunkowo krótkiego czasu. Sądy bronią się już piąty rok. Media są zbyt cennym i zbyt łatwym łupem, by mogły skutecznie bronić swej niezależności. Jeśli politycy będą bezkarni, jeśli ich własny elektorat nie ukarze ich spadkiem poparcia, jeśli nie wybuchnie skandal, to nie cofną się przed przejęciem kontroli nad mediami. Bo media są narzędziem sprawowania władzy, realizacji polityki.

Jak widać Polacy nie cenią niezależności mediów publicznych i nie karzą swoich przedstawicieli za nachalną propagandę. Wręcz odwrotnie, to dzięki niej notowania partii władzy są stabilne i wysokie. Każda następna ekipa rządząca nauczona tym doświadczeniem, nie będzie wolna od pokusy podporządkowania sobie mediów publicznych. Tych mediów nie ma kto bronić. Raz zniszczone już się nie podniosą.

Najlepiej zagraniczny kapitał

Jak pokazuje doświadczenie, jedynie silne media kontrolowane przez kapitał zagraniczny i korzystające z dyplomatycznej ochrony są w stanie skutecznie walczyć o własną niezależność wobec szantażu i ataków władzy. Przykład TVN, choć nie jedyny, jest najbardziej znaczący.

Niestety media kontrolowane przez rodzimy biznes, nawet największe, nie mogą sobie pozwolić na niezależność i najczęściej padają ofiarą nacisków. Urzędnicy państwowi mają ogromny arsenał środków szantażu: od aparatu podatkowego (domiary dla TVN i Polsatu przykładem), przez kontrole inspekcji pracy, sanepid, po groźby odebrania licencji.

Mechanizm przejmowania mediów przez autorytarne reżimy jest bardzo podobny na całym świecie. Krok pierwszy to kombinacja nękania właścicieli przez różne instytucje państwowe zakończona korzystną finansowo ofertą wycofania się z interesu, złożoną przez powiązanego z władzą oligarchę. Duże grupy medialne rozbija się za pomocą ustaw o „demonopolizacji”. Kapitał zagraniczny ruguje uchwalając ustawy „o przywróceniu mediów narodowi”.

Niezależność jest kneblowana za pomocą drakońskich kar grożących redakcjom za pomówienia lub nieprawdziwe informacje. Władza z pomocą podległych jej sądów i aparatu ścigania decyduje sama we własnej sprawie, które informacje są pomówieniem, szkalowaniem, fake newsem, a które nie. Taki mechanizm został zastosowany w wielu krajach, które poszły drogą dyktatury: na Węgrzech, w Rosji w Turcji w państwach Ameryki Łacińskiej.

Jedynie wielkie międzynarodowe grupy medialne, wsparte zaangażowaną dyplomacją swego kraju, mogą skutecznie bronić swej niezależności. TVP trzeba sprzedać za granicę. Dla wolności słowa tak będzie najbezpieczniej.

Zakaz państwowej własności

Konstytucyjny zakaz własności mediów przez rząd, administrację, podległe mu agendy rządowe lub spółki skarbu państwa mógłby skutecznie utrudnić proces wprowadzania monopolu informacyjnego rządzącej opcji politycznej. Zakaz ten powinien także dotyczyć samorządów, bo wszystkie patologie władzy występują także w mikroskali polskich miast i miasteczek.

Nie ma żadnego powodu uzasadniającego państwową własność mediów. Jest to mechanizm głęboko szkodliwy, prosta droga do patologii i choć nigdy nie był to problem tak drastyczny jak dziś, to istniał niezależnie od tego kto sprawował rządy. To samo pisałem już 13 lat temu („Teatr polskiej telewizji”, „Rz”, 10.12.2007 r.).

Misja

Najczęstszym argumentem zwolenników państwowej własności mediów jest postulat realizacji „misji”. Problem polega na tym, że owa mityczna „misja” nigdzie nie jest zdefiniowana.

Czy programy informacyjne to misja? Takie same, często lepsze są przecież w prywatnych stacjach. Czy relacje sportowe to misja? Nieprawda – to najlepsze komercyjne narzędzie do budowy popularności nadawcy. Sylwester Marzeń z Dwójką? 25 Lat Disco Polo? Polska Noc Kabaretowa?

Pytania można mnożyć. Tymczasem owa „misja” – czymkolwiek jest – jest najdroższą formą wpierania kultury. TVP otrzymuje 1,5 mld zł z płaconego przez widzów abonamentu, prawie 1 mld zł z reklam i 2 mld zł rocznej dotacji z budżetu. Budżet telewizji państwowej to obecnie 4,5 mld zł rocznie, czyli o jedną czwartą więcej niż budżet całego Ministerstwa Kultury (3,6 mld zł).

Czy ktokolwiek może poważnie uważać, że misja mediów publicznych jest warta więcej niż całość polskiej kultury? Absurd tym dotkliwszy, że pieniądze nie idą na konkretne cele, lecz rozpuszczają się w bieżącym budżecie TVP i Polskiego Radia. Państwowy Instytut Sztuki Filmowej za ułamek tej sumy (4 proc.) finansuje lub współfinansuje 50 filmów rocznie.

W mediach państwowych jedyną realną misją jest to, że Jacek Kurski dostaje od partyjnych kolegów pieniądze na propagandę własnej partii i świetnie się z tej misji wywiązuje. Za te zasługi właśnie, dzisiaj, po krótkiej przerwie, zostanie ponownie prezesem TVP.

Fundusz Misji Publicznej

Tymczasem można kwestię misji publicznej potraktować poważnie. Od lat postuluję, by zamiast pompować nieograniczone ilości pieniędzy w państwowe media, przeznaczyć konkretną kwotę na granty, o które mogliby na wolnym rynku ubiegać się twórcy kultury.

Działanie Polskiego Instytutu Filmowego doskonale ilustruje skuteczność tego mechanizmu. Filmy, które stają się sukcesem kasowym zwracają dotację finansując kolejne produkcje. Jestem przekonany, że PiSF za ułamek kwoty przeznaczanej na media państwowe realizuje wielokrotnie więcej z misji niż wszystkie media „publiczne” razem wzięte.

Nic prostszego niż rozszerzyć sprawdzony mechanizm. Produkcje powstałe w ramach Funduszu Misji Publicznej wystawiane by były na przetarg o prawa do emisji przez prywatnych nadawców. Niektóre zarobiłyby na siebie z nawiązką, niektóre nie, ale pieniądze krążyłyby w systemie w transparenty sposób.

Rada Misji Publicznej dzieliłaby budżet tematycznie pomiędzy programy naukowe, edukacyjne, dokumentalne, historyczne, teatr telewizji, programy religijne itp. Na drodze przetargów można wybierać najlepsze pomysły i wyłaniać ich realizatorów. Posiadanie przez państwo mediów publicznych nie tylko nie sprzyja realizacji zadań nazywanych „misją”, ale wręcz odwrotnie jej szkodzi, zwalniając polityków od jakiejkolwiek odpowiedzialności: samo ich istnienie jest dowodem na realizację „misji”.

Powstał zamknięty krąg: media są po to by realizować „misję”, a „misja” jest po to by uzasadnić istnienie publicznych mediów.

Szkodliwe „media publiczne”

Istnienie mediów państwowych jest ze wszech miar szkodliwe. Jest zagrożeniem dla demokracji, bo politycy zmieniają je w narzędzia propagandy. Jest szkodliwe dla wolności słowa, bo media państwowe są narzędziem cenzury. Jest szkodliwe dla kultury, bo ogromne środki są w nich systematycznie marnotrawione jej kosztem. Jest szkodliwe, bo ich istnienie jest fałszywym dowodem na realizację „misji”, której nikt nie zdefiniował ani tym bardziej nie rozliczył.

Zamknięcie TVP Info nie rozwiązuje sprawy. Media państwowe były, są i będą patologią wyrosłą na styku państwa, polityki i biznesu. Jedyną formą ratowania kultury – misji i niezależności informacji – demokracji jest ich sprzedaż w prywatne ręce.

Polsce nie jest potrzebny karmiony miliardami rak mediów państwowych, lecz prawdziwie niezależna, silna grupa medialna mogąca opierać się politycznym naciskom. Jeśli przeznaczyć choć część funduszy konsumowanych dzisiaj w publicznych mediach na rzecz transparentnie zarządzanego Funduszu Misji Publicznej, tak bardzo niedoinwestowana polska kultura mogła by zyskać miliardy, a „misja” miałaby w końcu szansę na realizację.

Czas skończyć z fikcją. Sprzedajmy TVP jak najszybciej. Najlepiej w obce ręce. To zbyt droga, szkodliwa i niebezpieczna zabawka w rękach rodzimych polityków.

Jakub Bierzyński