Bierzyński na Żywca #2 z Joanną Scheuring Wielgus. Protest niepełnosprawnych od środka.

18 maja 2018