Bierzyński na żywca #3 Andrzej Saramonowicz o naturze Polaków.

28 maja 2018